HANNA KARSKA–BUCZEK

GRUPA A

SPRAWDZIAN  ZE  SŁOWOTWÓRSTWA

 

1.      Uzupełnij tabelę:

Wyraz podstawowy

Wyraz pochodny

formant

Nazwa formantu

Znaczenie słowotwórcze

 

podręczny

 

 

 

 

wodny

 

 

 

 

nauczycielka

 

 

 

 

mówca

 

 

 

 

dźwig

 

 

 

 

przędzalnia

 

 

 

 

2.      Uzupełnij wyrazami podstawowymi i pochodnymi, podkreśl podstawy słowotwórcze.

a) bawić się-..................-zabawa-...................-zabaweczka

b) wozić-...................-przewóz-....................

c)   las-..................-leśnik-...........................

d)...............................-nadmorski

e) rysować-............................-zarys

 

3.      Podkreśl rdzenie, wypisz rdzenie oboczne i oboczności.

a)  mędrzec, mądry, przemądrzały

b)  gęś, gąsior, gąska

c)   ręka, rączka, ręczny, ręce

d)  pies, psina, piesek

e)  wieczór, wieczorny, wieczerza

 

4.      Narysuj wykres rodziny wyrazów:

młody, młodość, młodszy, najmłodszy, młodnieć, odmłodnieć, młodzian, młodzież, młodzieżowy, młodzieńczy, młodzieżowiec

 

5.      Pogrupuj następujące skrótowce: ZHP, ZUS, Polsat, CPLia;

a)                 literowce

b)     głoskowce

c)                  grupowce

d)     mieszane

 

6.      Zastosuj orzeczenia w czasie przeszłym. 

a)     ONZ  (wysłać) inspektorów do Iraku.

b)     PAN (otworzyć) nową bibliotekę.

c)      UMK  (zorganizować) sesję naukową poświęconą astronomii.

 

7.      Podane neologizmy wpisz w odpowiednie miejsca:            (wahadłowiec, poduszka powietrzna, makler, nawilżacz, komórka, piractwo, karta magnetyczna, chipsy )    

a)     neologizmy słowotwórcze:

b)     neologizmy znaczeniowe:

c)      neologizmy frazeologiczne:

d)     nowe zapożyczenia:

 

8.      Od podanych nazwisk męskich (Lange, Wroński, Idczak) utwórz :

a)     nazwiska mężatek

b)     nazwiska panien

c)      nazwiska małżeństw

 

9.      Wyrazy wpisane w nawiasie wpisz w odpowiedniej formie.

a)     Chcielibyśmy pomóc (państwo Michalakowie).

b)     W towarzystwie (państwo Wysoccy) nie sposób się nudzić.

c)      Na  (państwo Kotowie)nie zawsze można polegać.

HANNA KARSKA–BUCZEK

GRUPA B

SPRAWDZIAN  ZE  SŁOWOTWÓRSTWA

 

1.      Uzupełnij tabelę:

Wyraz podstawowy

Wyraz pochodny

formant

Nazwa formantu

Znaczenie słowotwórcze

 

poddasze

 

 

 

 

kolejowy

 

 

 

 

lwica

 

 

 

 

badacz

 

 

 

 

przedłużacz

 

 

 

 

wyskok

 

 

 

 

2.      Uzupełnij wyrazami podstawowymi i pochodnymi, podkreśl podstawy słowotwórcze.

                          -/...................

a)      planować-........................-zaplanowany

b)      ...................-nauczyć-..................-nauczycielka

c)        ręka-..................-zaręczyć-...........................

d)     pisać-....................-napis

e)     ........................-Zalesie

 

3.      Podkreśl rdzenie, wypisz rdzenie oboczne i oboczności.

a)  wiara, wierzyć, powiernik

b)  dąb, dębina, dębowy

c)   kot, kocur, kociak

d)  droga, dróżnik, przydrożny

e)  chodzić, chodnik, chód, chodzony

 

4.      Narysuj wykres rodziny wyrazów: gruby, grubo, zgrubieć, grubieć, pogrubić, grubszy, najgrubszy, grubas, zgrubienie, pogrubiony, grubasek

 

5.      Pogrupuj następujące skrótowce: Polfa, BOR, RMF, PZMot;

a)     literowce

b)     głoskowce

c)      grupowce

d)     mieszane

 

6.      Zastosuj orzeczenia w czasie przeszłym. 

a)      UW  (głosować)  przeciw tej ustawie.

b)      PKS (zapowiedzieć) podwyżkę cen biletów.

c)       PZPN  (powołać)  nowego trenera kadry narodowej.

 

7.      Podane neologizmy wpisz w odpowiednie miejsca: (ranking, niszczarka, podłączyć się do sieci, pilot, być na topie, odtwarzacz, korek, T-shirt )   

a)     neologizmy słowotwórcze:

b)     neologizmy znaczeniowe:

c)      neologizmy frazeologiczne:

d)     nowe zapożyczenia:

 

8.      Od podanych nazwisk męskich (Adamczyk, Janicki, Dołęga) utwórz :

a)     nazwiska mężatek

b)     nazwiska panien

c)      nazwiska mężatek

 

9.      Wyrazy wpisane w nawiasie wpisz w odpowiedniej formie.

a)     Podziwiam (państwo Banasiewiczowie) za ich przedsiębiorczość.

b)     Na (państwo Szczygłowie) zawsze można polegać.

c)      Wczoraj rozmawiałem z (państwo Zawadzcy).